Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

 

Försvarspolitisk Film 

Stiftelsen Armé, Marin- och Flygfilm (AMF-film) är ett av världens äldsta filmarkiv och även en av Sveriges äldsta producenter av film. Arkivet, som är ett miljöarkiv, består idag av ca 7 000 titlar fördelat på ca 30 000 filmaskar. Armé-, Marin- och Flygfilm arkiverar Försvarsmaktens filmer på uppdrag av Krigsarkivet.
AMF-film producerar även militärhistoriska filmer för konsumentmarknaden.

Under Almedalsveckan visade AKA-film filmer i pauserna mellan seminarierna.  

AKA-film ansvarade för filmning och fotografering under Försvarspolitisk arena.