Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

 

 

Tack för fem fantastiska år på Försvarspolitisk arena!

Här kan ni titta på tidigare års seminarier och fortsätta debatten! 


Försvarspolitisk Arena (FPA) var öppen för alla och syftade till att genom diskussioner och kunskapsöverföring skapa ett ökat medvetande hos allmänheten och politiker om försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt frågor om samhällets krisberedskap.


 

Här hittar du alla webbsändningar från årets Försvarspolitiska Arena samt från tidigare år. 

FPA 2017:

Försvarspolitisk arena

FPA 2016:

Försvarspolitisk arena

FPA 2015:

Försvarspolitisk arena

FPA 2014:

Försvarspolitisk arena 

FPA 2013:

Försvarspolitisk arena

FPA 2012:

Försvarspolitisk arena